Farma

Česká červinka

Naše kravule Karkule, je právě jedním ze zástupců tohoto vzácného, kriticky ohroženého plemene. Historie českých červinek se údajně datuje až do dob Keltů a patří do skupiny středoevropského červeného skotu, jehož původ se odvozuje od malé formy divokého tura krátkorohého. Česká červinka, příbuzná s červinkou polskou a německou, se původně chovala ve více formách, podle oblasti chovu. Šlo o zvířata středního tělesného rámce s trojstrannou užitkovosít, což znamenalo, že tato zvířata byla chována pro mléko, maso a do tahu.
Snaha zachránit naše nejstarší plemeno skotu probíhali již před 2.světovou válkou. Ovšem po válce a zj. v 70. letech došlo k útlumu těchto snah. Celý projekt záchrany se oživil v 80. letech, kdy se celého programu regenerace české červinky ujala ČZU v Praze. Ve výzkumném ústavu rostlinné a živočišné výroby v Uhříněvsi, jsou od roku 2007 využívána i embrya uchovaná od roku 1997 a daří se udržovat program kryokonzervace (zamražování embryí a inseminačních dávek). A v neposlední řadě byla založena samostatná plemenná kniha českých červinek. Díky všem těmto krokům, dnes populace české červinky čítá přibližně 200ks chovných zvířat v celé ČR! 

Každý chovatel české červinky musí dodržovat přísná pravidla pro chov tzv. “genetického zdroje”, aby plemeno zůstalo uchováno ve své původní formě i pro další generace.

A jaké vlastně ty české červinky jsou? 
Dnešní červinky jsou zvířata dvoustranné užitkovosti, tzn.lze je využít pro maso i mléko. V porovnání s holštýnskými krávami – supermankami v nádoji, vás červinky podarují v průměru 9l mléka za den. Což je ovšem pro rodinu víc než dost. Co se zmasilosti týče, telata červinek přibýrají cca 1,5kg/den, čímž mohou směle konkurovat běžným masným plemenům. Pro svůj temperament, rohy a nižší nádoj však těžko mohou konkurovat dnešním vysokoužitkovým plemenům.
Nedostižné jsou červinky ve své nenáročnosti a zachováním základních instinktů. 
Naše červinka má dosud bezproblémové porody. O svá dítka se vždy vzorně stará a chrání je. Je temperamentní a často rozverná. Ale nakonec se s ní vždy dohodneme. Je neuvěřitelně otužilá a tvrdá. A díky jejím instinktům se opravdu nebojíme návštěvy vlků nebo toulavých psů. Své rohy má velmi ostré a umí je velmi dobře použít. S lidmi ovšem naše Karkule nemá problém a pokud se jí někdo nezdá, raději odejde.

Website Built with WordPress.com.

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: